Chính sách bảo mật

Ngày có hiệu lực: 1/9/2023.

Chào mừng bạn đến với Chính Sách Bảo Mật của Sieukhung.Online!

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và đảm bảo sự an toàn của dữ liệu video mà bạn chia sẻ với chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ chính sách này để hiểu rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin của bạn.

1. Thu thập thông tin:

Chúng tôi thu thập thông tin video mà bạn chia sẻ với chúng tôi thông qua các kênh hoạt động của chúng tôi, bao gồm trang web, ứng dụng di động, và các nền tảng truyền thông xã hội. Thông tin thu thập có thể bao gồm:

  • Video và hình ảnh
  • Tên và thông tin liên hệ
  • Thời gian, ngày, và địa điểm ghi video

2. Sử dụng thông tin:

Thông tin video mà bạn cung cấp sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

  • Phân tích và cải thiện dịch vụ: Chúng tôi sử dụng thông tin để phân tích và cải thiện chất lượng và tính năng của dịch vụ của chúng tôi.
  • Hỗ trợ và liên lạc: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin để trả lời các yêu cầu hỗ trợ của bạn và liên lạc với bạn về các vấn đề liên quan.

3. Bảo mật và lưu trữ:

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và dữ liệu video của bạn. Chúng tôi áp dụng các biện pháp an ninh công nghiệp tiêu chuẩn để đảm bảo sự an toàn và bảo mật của thông tin.

4. Chia sẻ thông tin:

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn và dữ liệu video của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng tình của bạn, trừ khi yêu cầu bởi luật pháp.

5. Quyền của bạn:

Bạn có quyền yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc xoá thông tin cá nhân của mình. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua [email hoặc số điện thoại liên lạc] để yêu cầu.

6. Thay đổi chính sách:

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian để phản ánh các thay đổi trong cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân. Chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra lại chính sách này định kỳ để cập nhật thông tin mới nhất.

Chúng tôi rất trân trọng sự tin tưởng của bạn và cam kết bảo vệ thông tin của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Trân trọng,

Sieukhung.Online